Nastupno predavanje

Na temelju članka 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 119/22.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17.) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 129/05.), na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek objavljuje termin


NASTUPNOG PREDAVANJA


DR. SC. JELENE KOVAČEVIĆ, kandidatkinje Natječaja za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstvo, znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita u Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:


“Nacionalni preventivni programi”


Nastupno predavanje održat će se 13. ožujka 2023. godine s početkom u 11.15 sati na kolegiju Javno zdravstvo s osnovama zakonske regulative, studentima II. godine Sveučilišnog prijediplomskog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika u predavaonici P4.

Nastupno predavanje održava se pred najmanje pet nastavnika članova Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek, nastavnicima, studentima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Ivan Miškulin, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Vesna Bilić Kirin, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Stjepan Rudan, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član

Zamjenski član:

  1. izv. prof. dr. sc. Vera Musil, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, članica