Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Ivica Mihaljević objavljuje


NASTUPNO  PREDAVANJE


DR. SC.  MARINE  ŠEKUTOR, pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na  Medicinskom fakultetu Osijek s temom pod nazivom:


KOLOIDNO  STANJE  TVARI


Nastupno predavanje održat će se u utorak, 16. studenoga  2021. s početkom u 10,00 sati na Medicinskom fakultetu Osijek, Josipa Huttlera 4, u predavaonici P-2 (III. kat), studentima I. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. doc.dr.sc. Srećko Kirin, naslovni docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, izvanredni profesor na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član
  3. Doc. dr. sc. Barbara Viljetić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, članica
  4. Doc. dr. sc. Katarina Mišković Špoljarić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, zamjenska članica

DEKAN

Prof.dr.sc. Ivica Mihaljević