Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Ivica Mihaljević objavljuje


NASTUPNO  PREDAVANJE


DR. SC.  MARIJE  PERIĆ, pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, zannstvene grane klinička citologija na  Medicinskom fakultetu Osijek s temom pod nazivom:


UVOD  U  GINEKOLOŠKU  CITOLOGIJU


Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 22. studenoga  2021. s početkom u 12,00 sati  u predavaonici Klinike za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek, Josipa Huttlera 4 (IV. kat), studentima III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko-laboratorijska dijagnostika na kolegiju Klinička citologija.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. doc.dr.sc. Branka Lončar, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Ksenija Marjanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. Doc. dr. sc. Jasmina Rajc, nasl. docentica Medicinkog fakulteta Osijek, članica
  4. izv. prof. dr. sc. Milanka Mrčela, izvanredna profesorica Medicinkog fakulteta Osijek, zamjenska članica

DEKAN

Prof.dr.sc. Ivica Mihaljević