Nastupno predavanje

Na temelju članka 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 119/22.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17.) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 129/05.), na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek objavljuje termin


NASTUPNOG PREDAVANJA


Naslovne  dr. sc. Elizabete Matuzalem Marinović, naslovne više asistentice, kandidatkinje za izbor za naslovnog docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke  medicinske znanosti u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek, s temom pod nazivom:


“Asfiktične ozljede”


Nastupno predavanje održat će se 16. studenog 2023. godine s početkom u 08,00 sati  u predavaonici S1 Medicinskog fakulteta Osijek (prizemlje), Josipa Huttlera 4, na kolegiju “Patologija s laboratorijskim tehnikama”, studentima II. godine Sveučilišnog prijediplomskog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika.

Nastupno predavanje održava se pred najmanje pet nastavnika članova Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek, nastavnicima, studentima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:


  1. doc. dr. sc. Boris Dumenčić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Jasmina Rajc, docentica Medicinskog fakukteta Osijek, članica
  3. prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član