Nastupno predavanje

Na temelju članka 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 119/22.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17.) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 129/05.), na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek objavljuje termin

 

NASTUPNOG PREDAVANJA

 

DR. SC. MARIJE JELIĆ VUKOVIĆ, kandidatkinje Natječaja za izbor za naslovnog docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti u Katedri za oftalmologiju i optometriju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

 

“KONJUKTIVITISI”

 

Nastupno predavanje održat će se 11. travnja 2023. godine s početkom u 15.00 sati u seminarskoj predavaonici S-1 Medicinskog faklulteta Osijek, J. Huttlera 4 (prizemlje) na izbornom kolegiju Neuroinfekcije, studentima IV. godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina.

 

Nastupno predavanje održava se pred najmanje pet nastavnika članova Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek, nastavnicima, studentima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Josip Barać, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Dubravka Biuk, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. doc. dr. sc. Suzana Matić, docetnica Medicinskog fakultetaOsijek, članica

Zamjenski član:

  1. prof. dr. sc. Mladen Bušić, redoviti profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član