Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof. dr.sc. Jure Mirat objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. ZRINKE MIHALJEVIĆ, prof. biol., pristupnice Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti (znanstvene grane fiziologija čovjeka) u Katedri za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Osijek, s temom pod nazivom:

“HIPOFIZA.  HORMON RASTA”


Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem u četvrtak 15. travnja 2021. godine s početkom u 11,30 sati na kolegiju Fiziologija, studentima II. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Aleksandar Kibel, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. izv. prof. dr. sc. Ana Stupin, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Osijeku, članica

Zamjenski član:

  1. doc. dr. sc. Ivana Jukić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, članica

DEKAN

prof. dr. sc. Jure Mirat