Nastupno predavanje

Na temelju članka 112. stavka 1. Zakona o visokom obrazovanjui  znanstvenoj djelatnosti  ("Narodne novine”br.119/22), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Ivica Mihaljević objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. MARIJE  RAGUŽ, prof., pristupnice Natječaja za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta iz Interdisciplinarnog  područja znanosti, izborna polja: temeljne medicinske znanosti i interdisciplinarne humanističke znanosti u Katedri za medicinsku statistiku i medicinsku informatiku  Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“POČECI  MEDICINSKE INFORMATIKE  U  HRVATSKOJ”


Nastupno predavanje održat će se  u utorak, 15. studenoga 2022. s početkom u 12.00 sati u predavaonici P-1 (prizemlje) Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na kolegiju Uvod u medicinsku informatiku, studentima II. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Martina Smolić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić, izvanredna profesorica Filozofskog fakulteta Osijek, članica

Zamjenski član:

  1. doc. dr. sc. Nikola Bijelić, docent Medicinkog fakulteta Osijek