Nastupno predavanje

Na temelju članka 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 119/22.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17.) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 129/05.), na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek objavljuje termin


NASTUPNOG PREDAVANJA


Dr Karl-Heinza Biniasa, kandidata za izbor za naslovnog docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane interna medicina) u Katedri za internu medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek, s temom pod nazivom:


“Kardiologija 2023: Quo Vadis? Pregled i perspektiva”


“Kardiologie 2023: Quo Vadis? Ein Rückblick und ein Ausblick”


Nastupno predavanje održat će se 23. studenog 2023. godine s početkom u 10,00 sati  u predavaonici P1 Medicinskog fakulteta Osijek (prizemlje), Josipa Huttlera 4, na kolegiju “Toksikologija”, studentima III. godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina na njemačkom jeziku.

Nastupno predavanje održava se pred najmanje pet nastavnika članova Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek, nastavnicima, studentima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:


  1. Izv. prof. dr. sc. Suzana Mimica, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. Doc. dr. sc. Sandra Šarić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. Prof. dr. sc. Martina Lovrić Benčić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, članica