Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. RAJKE  LULIĆ  JURJEVIĆ, dr. med., pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane pedijatrija) u Katedri za pedijatriju  Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:
“FETALNA EHOKARDIOGRAFIJA U PRENATALNOJ  DIJAGNOSTICI PRIROĐENIH SRČANIH GREŠAKA”


Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem u utorak,  16. ožujka 2021. s početkom u 17.00 sati na kolegiju Pedijatrija, studentima V. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina. 


Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Vesna Milas, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. izv.prof. dr. sc. Silvija Pušeljić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Andrea Šimić Klarić, izvanredna profesorica Medicinkog fakulteta Osijek, članica

Zamjenski član:

  1. izv prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, izvanredna profesorica Medicinkog fakulteta Osijek, članica


DEKAN
Prof.dr.sc. Jure Mirat