Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE
DR. SC. ZORINA  MAKAROVIĆA, dr. med., pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane interna medicina) u Katedri za internu medicinu, olbiteljsku medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:


“SIMPTOMI  I  ZNAKOVI  U  BOLESTIMA  SRCA  I  KRVNIH  ŽILA  S  DIJAGNOSTIČKIM  METODAMA”


Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem u petak, 19. ožujka 2021. s početkom u 9.00 sati na kolegiju Klinička propedeutika, studentima III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina. 


Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. Izv. prof.dr.sc. Robert Steiner, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. izv.prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun, izvanredna profesorica Medicinkog fakulteta Osijek, članica

Zamjenski član:

  1. doc. dr. sc. Tihana Šimundić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, članica


DEKAN
Prof.dr.sc. Jure Mirat