Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Ivica Mihaljević objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. HRVOJA PITLOVIĆA, dr. med., pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane ortopedija) u Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:


“DIJAGNOSTIKA  I  LIJEČENJE BOLESTI  I  OZLJEDA  RAMENA”


Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 26. siječnja 2022. s početkom u 11.00 sati u predavaonici Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek (II. kat)  na kolegiju Ortopedija, studentima V. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Zoran Zelić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. Izv. prof. dr. sc. Saša Rapan, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. doc. dr. sc. Egon Biuk, docent Medicinkog fakulteta Osijek, član

Zamjenski član:

  1. izv. prof. dr. sc. Ivan Lovrić, izvanredni profesor Medicinkog fakulteta Osijek