Nastupno predavanje

Na temelju članka 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 119/22.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17.) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 129/05.), na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek objavljuje termin


NASTUPNOG PREDAVANJA


Dr. Wolframa Winfrieda Wilhelma Woltersdorfa, kandidata za izbor za naslovnog docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti u Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s temom pod nazivom:


“Faktoren, die die Genauigkeit von Labortests und deren korrekte Interpretation beeinflussen”


Nastupno predavanje održat će se 27. studenog 2023. godine s početkom u 13,45 sati  u predavaonici P2 Medicinskog fakulteta Osijek (III. kat), Josipa Huttlera 4, na kolegiju “Osnove laboratorijske dijagnostike 1”, studentima III. godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina na njemačkom jeziku.

Nastupno predavanje održava se pred najmanje pet nastavnika članova Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek, nastavnicima, studentima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:


  1. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Kibel, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. prof. dr. sc. Karmela Barišić, redovita profesorica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu