Nastupno predavanje

Na temelju članka 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 119/22.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17.) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 129/05.), na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek objavljuje termin


NASTUPNOG PREDAVANJA


DR. SC. MARTE  NAVRATIL, kandidatkinje Natječaja za izbor za naslovnog docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti u Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:


“PREOSJETLJIVOST  NA  LIJEKOVE”


Nastupno predavanje održat će se 21. travnja 2023. godine s početkom u 10.15 sati u predavaonici P-3 Medicinskog faklulteta Osijek, J. Huttlera 4 (III. kat) na kolegiju Pedijatrija, studentima V. godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina.


Nastupno predavanje održava se pred najmanje pet nastavnika članova Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek, nastavnicima, studentima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Vesna Milas, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Silvija Pušeljić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. doc. dr. sc. Igor Marjanac, naslovni docet Medicinskog fakultetaOsijek, član

Zamjenski član:

  1. izv. prof. dr. sc. Andrea Šimić Klarić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek