Nastupno redavanje

Na temelju članka 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 119/22.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17.) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 129/05.), na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek objavljuje termin


NASTUPNOG PREDAVANJA


DR. SC. DAMIRA  PRLIĆA, kandidata Natječaja za izbor za naslovnog docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti u Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:


“HITNA  STANJA  U  UROLOGIJI”


Nastupno predavanje održat će se 24. travnja 2023. godine s početkom u 10.30 sati u predavaonici Klinike za kirurgiju KBC Osijek, J. Huttlera 4 (II. kat) na kolegiju Integrativna medicina, studentima VI. godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina.

Nastupno predavanje održava se pred najmanje pet nastavnika članova Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek, nastavnicima, studentima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Dalibor Divković, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Bojan Sudarević, naslovni docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. doc. dr. sc. Tihana Šimundić, docentica Medicinskog fakultetaOsijek, članica

Zamjenski član:

  1. doc. dr. sc. Dubravka Mihaljević, docentica Medicinskog fakulteta Osijek