Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje


NASTUPNO  PREDAVANJE


DR. SC.  IVE  KLARICA DOMJANOVIĆ, pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja farmacija, znanstvene grane farmacija na  Medicinskom fakultetu Osijek s temom pod nazivom:

“LIJEKOVI  I  LIJEČENJE  AUTOIMUNIH  BOLESTI”


Nastupno predavanje održat će se videokonferencijski putem u srijedu, 26. svibnja  2021. s početkom u 12.00 sati u sklopu predavanja iz izbornog kolegija “Autoimunost i autoimune bolesti”  na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina  Medicinskog fakulteta Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. doc.dr.sc. Suzana Ćavar, docentica Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Dario Mandić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. doc. dr.sc. Marijana Jukić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Zamjenski član:

  1. izv. prof. dr. sc. Željko Debeljak, naslovni izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek

DEKAN

Prof.dr.sc. Jure Mirat