Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje


NASTUPNO  PREDAVANJE


DR. SC.  OLIVERA  VUGREKA, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane genetika, genomika i proteomika čovjeka na  Medicinskom fakultetu Osijek s temom pod nazivom:

POLIMORFIZAM  GENA


Nastupno predavanje održat će se videokonferencijski putem u četvrtak, 27. svibnja  2021. s početkom u 9,30 sati u sklopu predavanja iz izbornog kolegija “Molekularna genetika – od znanstvene hipoteze do medicinske prakse”  na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina Medicinskog fakulteta Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. prof. dr.sc. Tihomir Balog, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu I naslovni redoviti profesor Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, član

DEKAN

Prof.dr.sc. Jure Mirat