Nastupno predavanje

Na temelju članka 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 119/22.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17.) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 129/05.), na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek objavljuje termin


NASTUPNOG PREDAVANJA


DR. SC. BRUNE  POPIĆA, kandidata za izbor za naslovnog docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti u Katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“Maksilofacijalna traumatologija”


Nastupno predavanje održat će se 31. svibnja 2023. godine s početkom u 8.00 sati u predavaonici Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra  Osijek, J. Huttlera 4 (II. kat) na kolegiju Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom, studentima V. godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina.


Nastupno predavanje održava se pred najmanje pet nastavnika članova Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek, nastavnicima, studentima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Kristijan Dinjar, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Andrijana Včeva, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. doc. dr. sc. Hrvoje Mihalj, docent Medicinskog fakultetaOsijek, član

Zamjenski član:

doc. dr. sc. Josip Maleš, docent Medicinskog fakulteta Osijek