Nastupno predavanje

Na temelju članka 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 119/22.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17.) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 129/05.), na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek objavljuje termin


NASTUPNOG PREDAVANJA


DR. SC. SUZANE  ERIĆ, kandidatkinje  za izbor za naslovnog docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti u Katedri za nuklearnu medicine i onkologiju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“Onkološko liječenje tumora glave i vrata”


Nastupno predavanje održat će se 31. svibnja 2023. godine s početkom u 12.30 sati u predavaonici Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra  Osijek, J. Huttlera 4 (II. kat) na kolegiju Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom, studentima V. godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina.


Nastupno predavanje održava se pred najmanje pet nastavnika članova Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek, nastavnicima, studentima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Ilijan Tomaš, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Vlatka Periša, docentica Medicinskog fakultetaOsijek, članica
  3. doc. dr. sc. Josipa Flam, nasl. docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica


Zamjenski član:

doc. dr. sc. Branka Lončar, docentica Medicinskog fakulteta Osijek