Poziv

KLASA: 643-03/21-01/50

URBROJ: 2158-61-07-21-01

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

25. ožujka 2021. godine u 12:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici P-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, OsijekPristupnica: Eva Smokrović, mag. med. techn.


Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj poslovne motivacije, radnog okruženja i zadovoljstva poslom na odlazak medicinskih sestara/tehničara“


Mentor: izv. prof. dr. sc. Boštjan Žvanut, komentor: doc. dr. sc. Tomislav Kizivat 


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. izv. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica 
  2. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica
  3. doc. dr. sc. Milan Milošević, docent Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja, član