Ljubica Glavaš-Obrovac

prof. dr. sc.

Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju

e-mail adresa:

lgobrovac@mefos.hr

Termin konzultacija:

https://www.researchgate.net/profile/Ljubica_Glavas-Obrovac

Prostorija:

Medicinski fakultet Osijek – prostorija 2.9

Pretraga po slovu

G