NATJEČAJ ZA ERASMUS+ KA1 MOBILNOST STUDENATA ZA LJETNI SEMESTAR U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 11. rujna 2023. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa ili kratkoročna (kombinirana) mobilnost.


sve detalje možete vidjeti na:

http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-za-ljetni-semestar-u-akademskoj-godini-2023-2024/