Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (007-06/22-04-01, UR:BROJ.2158-61-05-22-09) od 31. siječnja 2022. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Lucija Kuna
javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom


"The activity of garlic extract to the epithelial damage caused by sodium taurocholate in a cell culture model of
ulcer disease"

„Djelovanje spojeva ekstrakta češnjaka na epitelno oštećenje izazvano natrijevim taurokolatom u staničnom modelu ulkusne bolesti“


Mentor: izv. prof. dr. sc. Robert Smolić, komentorica: prof. dr. sc. Catherine H. Wu 


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu: 

  1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Katarina Mišković Špoljarić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. doc. dr. sc. Lucija Virović Lukić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica


Rezervni članovi: prof. dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Ines Bilić Ćurčić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u četvrtak, 10. veljače 2022. g., u 13:00 u Videokonferencijskojpredavaonici, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4.