Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/21-04-05, URBROJ: 2158-61-05-21-20) od 20. travnja 2021. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Mateja Batnožić Varga

javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

Polimorfizmi gena za protein visoke pokretljivosti iz skupine 1 (HMGB-1) u djece oboljele od IgA vaskulitisa (Henoch-Schonleinove purpure (HSP) “


Mentorica: prof. dr. sc. Marija Jelušić, komentorica: izv. prof. dr. sc. Silvija Pušeljić


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:


1.   izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik

2.   doc. dr. sc. Stana Tokić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica

3.   doc. dr. sc. Bernarda Lozić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, članica


Rezervni članovi: prof. dr. sc. Vesna Milas, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner Kostadinović, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek.Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u ponedjeljak, 3. svibnja 2021.g., u 11:30 u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4