Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/23-04-01

URBROJ: 2158-61-01-23-15) od 30. siječnja 2023. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvoDunja Mudri

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

„Utjecaj Gravesove bolesti i njezinog liječenja tireostatskim lijekovima na inhibitore WNT puta sklerostin i dickkopf  1“Mentor: prof. dr. sc. Ivica Mihaljević, komentorica: izv. prof. dr. sc. Ines Bilić - Čurčić


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ivana Prpić Križevac, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Darija Šnajder Mujkić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Zlatko Giljević, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član


Rezervni članovi: prof. dr. sc. Martina Smolić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Kristina Bojanić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku


Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u srijedu, 5. travnja 2023. g., u 13:00 u predavaonici P3, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek