Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/23-04-03

URBROJ: 2158-61-01-23-19) od 27. veljače 2023. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvoSandra Domitrović Spudić

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

“Povezanost moždanog neurotrofnog čimbenika i kognicije u veterana s posttraumatskim stresnim poremećajima”Mentorica: izv. prof. dr. sc. Suzana Uzun, komentorica: prof. dr. sc. Nela Pivac, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Svetlana Tomić, naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. prof. dr. sc. Marijana Braš, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica


Rezervni članovi: doc. dr. sc. Sanda Anton, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, doc. dr. sc. Anamarija Petek Erić, docentica Medicinskog fakulteta sveučilišta u Osijeku.


Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u četvrtak, 23. ožujka 2023. g., u 12:00 u predavaonici P3, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek