Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/23-04-03

URBROJ: 2158-61-01-23-18) od 27. veljače 2023. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvoAna Marija Masle

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

“Utjecaj konzumacije kokošjih jaja obogaćenih omega-3 masnim kiselinama, luteinom, vitaminom E i selenom na kardiovaskularnu funkciju i imunološki sustav kod bolesnika s akutnim koronarnim sindromom-randomizirani kontrolirani pokus”Mentor: doc. dr. sc. Aleksandar Kibel, komentorica: izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Lana Maričić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
  3. izv. prof. dr. sc. Nikola Bulj, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član


Rezervni članovi: doc. dr. sc. Hrvoje Roguljić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta sveučilišta u Osijeku


Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u ponedjeljak, 27. ožujka 2023. g., u 15:00 u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek