Javna obrana doktorskog rada

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorskog rada


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/23-04-11,

URBROJ: 2158-61-01-23-13) od 12. srpnja 2023. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Davor Jurlina

javno će braniti doktorski rad pod naslovom


„Utvrđivanje molarnoincizivne hipomineralizacije kod osmogodišnjaka kao mjera poboljšanja oralnog zdravlja djece“


Mentor: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević

Komentor: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Užarević


Pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

1. prof. dr. sc. Andrijana Včeva, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica

2. prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Osijek, članica

3. prof. dr. sc. Domagoj Glavina, redoviti profesor u trajnom izboru Stomatološkog fakulteta u Zagrebu,Rezervni članovi: doc. dr. sc. Hrvoje Mihalj, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Vlatko Kopić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.Javna obrana doktorskog rada pristupnika održat će se u srijedu, 13. rujna 2023. g., u 14:00 u predavaonici S1,  prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek