Javna obrana doktorskog rada

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorskog rada


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/23-04-02,

URBROJ: 2158-61-01-23-07) od 16. veljače 2023. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvoMarija Kadović

javno će braniti doktorski rad pod naslovom

„Povezanost stresora na radnom mjestu i sposobnosti emocionalne regulacije i kontrole zdravstvenih djelatnika u bolničkim ustanovama”


Mentorica: doc. dr. sc. Štefica Mikšić, komentor: prof. dr. sc. Ivica MihaljevićPred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

1. doc. dr. sc. Oliver Koić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik

2. doc. dr. sc. Ivana Barać, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, članica

3. doc. dr. sc. Milan Milošević, docent Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, član


Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Robert Lovrić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i prof. dr. sc. Dunja Degmečić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku


Javna obrana doktorskog rada pristupnice održat će se u ponedjeljak, 22. svibnja 2023. g., u 11:00 u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek