Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

17. studenoga 2021. godine u 12:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici P2, Videokonferencijska dvorana, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnik: Luka Kolar, dr. med.


Naslov doktorske disertacije: “Utjecaj redovitog vježbanja i unosa funkcionalne hrane obogaćene n-3 polinezasićenim masnim kiselinama, vitaminom E, selenom i luteinom na mikrovaskularnu endotelnu funkciju u populaciji sportaša”

Mentorica: prof. dr. sc. Ines Drenjančević, komentor: dr. sc. Marko Stupin


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. prof. dr. sc. Jure Mirat, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Lana Maričić, naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. članica
  3. prof. dr. sc. Livia Puljak, redovita profesorica Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članica