Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

20. srpnja 2022. godine u 12:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Marija Kadović, mag. med. techn.

Naslov doktorske disertacije: “Povezanost stresora na radnom mjestu i sposobnosti emocionalne regulacije i kontrole zdravstvenih djelatnika u bolničkim ustanovama”

Mentorica: doc. dr. sc. Štefica Mikšić, komentor: prof. dr. sc. Ivica Mihaljević


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


1. doc. dr. sc. Oliver Koić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik

2. doc. dr. sc. Ivana Barać, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, članica

3. doc. dr. sc. Milan Milošević, docent Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, član