Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

16. ožujka 2023. godine u 9:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici P2, Videokonferencijska dvorana, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnik:  Dražen Mlinarević, dr. med.


Naslov teme doktorske disertacije: „Utjecaj spola i starenja na metabolizam glukoze i IgG glikom štakora u modelu kroničnog stresa“ 

Mentor: doc. dr. sc. Robert Blažeković, komentorica: prof. dr. sc. Marija Heffer


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. izv. prof. dr. sc. Ines Bilić-Ćurčić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. prof. dr. sc. Domagoj Đikić, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član