Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

17. studenoga 2022. godine u 13:00hJavna prezentacija održat će se u Vježbaonici za mikrobiologiju i biologiju, 2. kat Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Ivana Tolj, dr. med.


Naslov teme doktorske disertacije: „Uloga dušikovog oksida u mikro- i makrovaskularnom odgovoru na 7-dnevno opterećenje kuhinjskom soli u zdravih pojedinaca“

Mentor: doc. dr. sc. Marko Stupin, komentorica: izv. prof. dr. sc. Ana Stupin


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Hrvoje Roguljić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član
  3. akademik Bojan Jelaković, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član