Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

24. veljače 2022. godine u 12:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici P2, Videokonferencijska dvorana Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnik: Harolt Placento, mag. med. techn.

Naslov doktorske disertacije: „Doprinos zdravstvene pismenosti kvaliteti života bolesnika s mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja“


Mentor: doc. dr. sc. Robert Lovrić, komentor: prof. dr. sc. Lada Zibar


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


1.   doc. dr. sc. Ivana Barać, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, predsjednica

2.   izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig – Ćurković, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, članica

3.   prof. dr. sc. Daniela Malnar, redovita profesorica Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, članica