Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

21. rujna 2022. godine u 12:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Katarina Matić,  dr. med.

Naslov doktorske disertacije: “Učinkovitost repetitivne transkranijalne magnetne stimulacije visoke frekvencije H7 zavojnicom u liječenju negativnih simptoma shizofrenije“


Mentor: izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
  2. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica