Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

24. ožujka 2023. godine u 9:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici P4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica:  Dina Šišljagić, dr. med.


Naslov teme doktorske disertacije: „Utjecaj masne i slatke prehrane na morfološke i funkcionalne značajke maternice i potkožnog i perigonadalnog masnog tkiva Sprague Dawley štakorica“

Mentor: doc. dr. sc. Andrijana Muller, komentor: doc. dr. sc. Senka Blažetić


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. doc. dr. sc. Zrinka Mihaljević, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Anđela Grgić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijeku, članica
  3. prof. dr. sc. Nada Oršolić, redovita profesorica u trajnom zvanju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Osijeku, članica