Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

24. ožujka 2023. godine u 14:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica:  Ivana Piškur, dr. med.


Naslov teme doktorske disertacije: „Izražaj vaskularnog endotelnog čimbenika rasta (VEGF) i PAX8 transkripcijskog faktora kao dijagnostičkih i prognostičkih pokazatelja u žljezdanom i pločastom raku vrata maternice“


Mentor: prof. dr. sc. Zlatko Topolovec, komentor: doc. dr. sc. Domagoj Vidosavljević


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


1. doc. dr. sc. Andrijana Muller, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica

2. doc. dr. sc. Jasmina Rajc, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član

3. prof. dr. sc. Slavko Orešković, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član