Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

24. studenoga 2022. godine u 14:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici P2, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, OsijekPristupnik: Šime Mijić, dr. med.


Naslov teme doktorske disertacije: Telemedicinska i konvencionalna upotreba standardiziranih uputnika i rehabilitacijskih protokola kod osoba s multiplom sklerozom 

Mentorica: doc. dr. sc. Marija Bošnjak Pašić, komentorica: prof.dr.sc. Silva Butković Soldo


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. doc. dr. sc. Svetlana Tomić, naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Stjepan Jurić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
  3. prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes, redovita profesorica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica