Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

28. ožujka 2023. godine u 12:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici P4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, OsijekPristupnik:  Tomislav Kokić, dr. med.


Naslov teme doktorske disertacije: „Učinci primjene elektromiografske biološke povratne veze tijekom rehabilitacije na funkcionalni oporavak i kvalitetu života kod pacijenata nakon ugradnje totalne endoproteze zgloba kuka“

Mentor: prof. dr. sc. Roman Pavić


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Saša Rapan, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Svetlana Tomić, naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. prof. dr. sc. Domagoj Delimar, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član