Javna obrana teme doktorskog rada

Medicinski fakultet Osijek

Doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorskog rada

28. ožujka 2024. godine u 10:00Javna prezentacija održat će se u  Videokonferencijskoj predavaonici, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnik: Ivan Durlen, dr. med.

Naslov teme doktorskog rada: “Utjecaj hemodijalize na N-glikanski profil ukupnih bjelančevina plazme i imunoglobulina G“


Mentorica: prof. dr. sc. Lada Zibar, komentor: prof. dr. sc. Irzal Hadžibegović


Povjerenstvo za obranu teme doktorskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Ines Bilić-Ćurčić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  3. prof. dr. sc. Olga Gornik Kljajić, izvanredna profesorica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica