Javna obrana teme doktorskog rada

Medicinski fakultet Osijek

Doktorski studijPOZIV


na javnu obranu teme doktorskog rada

24. svibnja 2023. godine u 13:00hJavna prezentacija održat će se u  predavaonici P2, Videokonferencijska dvorana Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Martina Vulin, dr. med.


Naslov teme doktorskog rada: „Utjecaj unosa kuhinjske soli na vaskularnu funkciju trudnice u trećem tromjesečju trudnoće“

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ana Stupin, komentorica: doc. dr. sc. Andrijana MullerPovjerenstvo za obranu teme doktorskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  2. prof. dr. sc. Siniša Šijanović, redoviti profesor u trajnom izboru, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
  3. izv. prof. dr. sc. Tea Štimac, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica