Javna obrana teme doktorskog rada

Medicinski fakultet Osijek

Doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorskog rada

25. svibnja 2023. godine u 14:00hJavna prezentacija održat će se u  predavaonici P4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Matea Vinković, dr. med.


Naslov teme doktorskog rada: „Povezanost biljega aktivacije trombocita, koagulacijskog statusa i fenotipskih obilježja dobrovoljnih davatelja na staničnom separatoru s pojavom agregata u pripravcima trombocita dobivenima aferezom“


Mentorica: doc. dr. sc. Irena Jukić, komentorica: izv. prof. dr. sc. Marina SamardžijaPovjerenstvo za obranu teme doktorskog rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Vlatka Periša, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Dario Mandić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
  3. doc. dr. sc. Branka Golubić Ćepulić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica