Javna obrana teme doktorskog rada

Medicinski fakultet Osijek

Doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorskog rada

31. svibnja 2023. godine u 13:00hJavna prezentacija održat će se u  predavaonici P4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Anamarija Kovač Peić, dr. med.


Naslov teme doktorskog rada: „Promjene u proteomu egzosoma jetara štakora nakon izloženosti paracetamolu u subtoksičnoj dozi“


Mentorica: prof. dr. sc. Marija Heffer, komentor: prof. dr. sc. Đuro JosićPovjerenstvo za obranu teme doktorskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Martina Smolić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Sanja Mandić, naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Lucija Virović Jukić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica