Nastupno predavanje

Na temelju članka 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 119/22.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17.) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 129/05.), na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek objavljuje termin


NASTUPNOG PREDAVANJA


Naslovne  dr. sc. Sanje Bekić, naslovne više asistentice, kandidatkinje za izbor za naslovnog docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita u Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek, s temom pod nazivom:


“Prevencija urinarnih infekcija”


Nastupno predavanje održat će se 29. studenog 2023. godine s početkom u 13,00 sati  u predavaonici P4 Medicinskog fakulteta Osijek (III. kat), Josipa Huttlera 4, na kolegiju “Preventivna medicina”, studentima II. godine Sveučilišnog diplomskog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika.


Nastupno predavanje održava se pred najmanje pet nastavnika članova Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek, nastavnicima, studentima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:


  1. prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakukteta Osijek, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član