Natječaj za upis

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK


raspisuje


natječaj

za upis studenata u 1. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicina na njemačkom jeziku ZA STJECANJE AKADEMSKOG NAZIVA DOKTOR/ICA MEDICINE

u akademskoj godini 2022./2023.


I: Uvjeti za podnošenje prijave:

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i položenim završnim ispitom-maturom (prethodno obrazovanje mora biti u trajanju od minimalno 12 godina).


II: Prijavi treba priložiti:


 • ispunjen obrazac za prijavu koji se nalazi na mrežnim stranicama: http://www.mefos.unios.hr/index.php/de/ link za pristup prijavnom obrascu https://www.medizinstudieren.jetzt/ (kliknuti na „jetzt bewerben“);
 • presliku putovnice ili osobne iskaznice;
 • svjedodžbu završnog ispita – mature (ako u vrijeme prijave pristupnici ne posjeduju traženi dokument, potrebno je priložiti polugodišnje uvjerenje za tekuću školsku godinu, a svjedodžbu završnog ispita-mature pristupnici trebaju dostaviti odmah po njezinu primitku);
 • potvrdu o poznavanju njemačkog jezika (najmanje razina C1) ukoliko prethodno obrazovanje nije bilo na njemačkomjeziku ili ukoliko njemački jezik nije materinji jezik;
 • životopis s fotografijom;
 • motivacijsko pismo.


     Dodatno:

 • preslike dokaza o dodatnim kvalifikacijama.

NAPOMENA: pristupnici koji su završili srednju školu izvan Republike Hrvatske moraju Medicinskom fakultetu Osijek dostaviti Rješenje o priznavanju inozemnih kvalifikacija izdano od strane Agencije za odgoj i obrazovanje nakon selekcijskog postupka, a samo u slučaju da su upisani zbog legalnog nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Više na AZOO https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=2702&naziv=priznavanje-inozemnih-obrazovnih-kvalifikacija-the-recognition-of-a-foreign-educational-qualification


III.  Trajanje studija

Studijski program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na njemačkom jeziku traje 6 godina, odnosno 12 semestara (360 ECTS bodova).


IV. Broj upisnih mjesta: 60


V. Troškovi studija:

 • troškovi razredbenog postupka u iznosu od 200,00 EUR-a na račun:

Medicinski fakultet Osijek

Addiko bank d.d.

IBAN: HR0825000091102014297

poziv na broj: 02 9000

SWIFT: HAABHR22

Iznos troškova razredbenog postupka je nepovratan, a trošak bankovne transakcije snosi pristupnik. Dokaz o uplati  treba donijeti na razredbeni postupak.

 • školarina iznosi 8.000,00 EUR-apo semestru;
 • troškovi upisa iznose 220,00 EUR-a (jednokratno, samo prilikom upisa u 1. semestar).


VI. Rok za podnošenje prijava na razredbeni postupak

Odabir pristupnika obavljat će se na temelju razredbenog postupka.

 1. rok za podnošenje prijava za razredbeni postupak otvoren je do17. ožujka 2022. godine, do 12:00 sati. Prijave u PDF obliku slati do prethodno navedenog roka isključivo online na: http://www.mefos.unios.hr/index.php/de/  link  https://www.medizinstudieren.jetzt/ (kliknuti na „jetzt bewerben“).
 2. rok za podnošenje prijava za razredbeni postupak bit će objavljen naknadno na mrežnim stranicama http://www.mefos.unios.hr/index.php/de/ link https://www.medizinstudieren.jetzt/

Razredbeni postupak u jesenskom roku održat će se ukoliko ostane slobodnih mjesta za upis.

Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Natječaj na njemačkom jeziku, rokovi za prijave, postupak, podatci o ispravama koje se podnose, detaljni uvjeti za upis te rokovi za upis bit će objavljeni na mrežnim stranicama:  http://www.mefos.unios.hr/index.php/de/ i https://www.medizinstudieren.jetzt/ te su sastavni dijelovi ovog Natječaja.

Djelovi ispita će se održavati u sljedećim terminima: kongitivni test 28.03.2022., ispit znanja 29.03.2022. i intervjui od 04.04.2022. do 06.04.2022.

Svi djelovi ispita održat će se online. Kandidati će pravovremeno biti obavješteni o mjestu i vremenu prijemnog ispita.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Sve dodatne informacije dostupne su u Uredu za studij Medicina na njemačkom jeziku:

e-mail: studenten.sekretariat@mefos.hr


KLASA: 602-04/22-07/07

URBROJ: 2158-61-39-22-01