Obavijest kandidatima rezultati pisane provjere znanja - I. razina