Rijetke bolesti u neurologiji

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU
KATEDRA ZA NEUROLOGIJU I NEUROKIRURGIJU
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU KBC OSIJEK
REFERENTNI CENTAR ZA NEUROREHABILITACIJU I RESTAURACIJSKU NEUROLOGIJU MZ RH
HRVATSKA UDRUGA ZA NEUROREHABILITACIJU I RESTAURACIJSKU NEUROLOGIJU

PROGRAM STALNOG MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA
I. KATEGORIJE

Voditelj tečaja: 
Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, dr.med.

PRELIMINARNI PROGRAM


Rijetke bolesti u neurologiji


-hibridno-


Osijek, 25.-26. veljače 2022.god.
OSIJEK

Program tečaja