Sveučilišni diplomski studij Biotehnologija / Biotechnology

Na svojoj V. izvanrednoj sjednici u akadenskoj godini 2022./2023. održanoj dana 9. ožujka 2023. godine Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek donijelo je odluku o upisnoj kvoti, uvjetima upisa i visini školarine za zajednički Sveučilišni diplomski studij Biotehnologija / Biotechnology Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Medicnskog fakulteta Osijek za akademsku godinu 2023./2024.