Dina Švedl Šarić

dipl. iur.

Tajništvo fakulteta

Tajnik fakulteta

Kontakt telefon:

+385-31-51-28-58

e-mail adresa:

dina.svedl.saric@mefos.hr

Prostorija:

Medicinski fakultet Osijek – prostorija 2.16

Pretraga po slovu

Š