Gabriela Volner

mag. prim. educ.

Ured za poslijediplomske studije

Stručni suradnik Ureda za poslijediplomske studije

Kontakt telefon:

+385-31-39-96-18

e-mail adresa:

gabriela.volner@mefos.hr

Prostorija:

Medicinski fakultet Osijek – prostorija P 6

Pretraga po slovu

V