Hrvoje Brkić

izv. prof. dr. sc.

Katedra za biofiziku i radiologiju

Kontakt telefon:

031/512-855

e-mail adresa:

hrvoje.brkic@mefos.hr

Termin konzultacija:

Ponedjeljak 08:00 – 10:00

Prostorija:

Medicinski fakultet Osijek – prostorija 2.6

Pretraga po slovu

B